کوروش کبیر

داریوش

غزل
نویسنده : داریوش تشکر - ساعت ٦:٢٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٧/٦/۱٧
 

خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد 
که در دستت بجز ساغر نباشد 
                                                                               زمان خوشدلی دریاب و در یاب
                                                                               که دایم در صدف گوهر نباشد
غنیمت دان و می خور در گلستان 
که گل تا هفته دیگر نباشد 
                                                                               ایا پرلعل کرده جام زرین
                                                                               ببخشا بر کسی کش زر نباشد
بیا ای شیخ و از خمخانه ما 
شرابی خور که در کوثر نباشد 
                                                                               بشوی اوراق اگر همدرس مایی
                                                                               که علم عشق در دفتر نباشد
ز من بنیوش و دل در شاهدی بند 
که حسنش بسته زیور نباشد 
                                                                               شرابی بی خمارم بخش یا رب
                                                                               که با وی هیچ درد سر نباشد
من از جان بنده سلطان اویسم 
اگر چه یادش از چاکر نباشد 
                                                                              به تاج عالم آرایش که خورشید
                                                                              چنین زیبنده افسر نباشد
 
                                       کسی گیرد خطا بر نظم حافظ
                                      که هیچش لطف در گوهر نباشدمجمع خوبی و لطف است عذار چو مهش
لیکنش مهر و وفا نیست خدایا بدهش

دلبرم شاهد و طفل است و به بازی روزی
بکشد زارم و در شرع نباشد گنهش

من همان به که از او نیک نگه دارم دل
که بد و نیک ندیده‌ست و ندارد نگهش

بوی شیر از لب همچون شکرش می‌آید
گر چه خون می‌چکد از شیوه چشم سیهش

چارده ساله بتی چابک شیرین دارم
که به جان حلقه به گوش است مه چاردهش

از پی آن گل نورسته دل ما یا رب
خود کجا شد که ندیدیم در این چند گهش

یار دلدار من ار قلب بدین سان شکند
ببرد زود به جانداری خود پادشهش

جان به شکرانه کنم صرف گر آن دانه در
صدف سینه حافظ بود آرامگهش


 
comment نظرات ()